top of page

AANMELDING

PAS vleugels links.png

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier

Binnen de drie werkdagen krijgt u van mij een antwoord. Als het mogelijk is, plannen we meteen een intakegesprek (60 minuten). Zo niet, dan komt u op mijn wachtlijst en contacteer ik u van zodra er ruimte is in mijn agenda. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en beluister ik u om zicht te krijgen op uw hulpvraag. Vervolgens breng ik samen met u, stapsgewijs de samenhang van uw klachten/problemen in kaart. Ook geef ik u informatie over het meest passende aanbod. De consultaties duren steeds 45 minuten. 

Iedere cliënt is uniek. Daarom is de duur van de aanmeldfase en van het behandeltraject bij iedereen anders. Tussentijdse evaluatie, bijsturing en afronding van het behandeltraject gebeuren altijd in overleg met u. 

Ik ben als psycholoog 12u geconventioneerd binnen het netwerk RADAR (t.e.m. 23 jaar), zowel voor ELP (eerstelijns psychologische zorg) als GPZ (gespecialiseerde psychologische zorg). Indien u in aanmerking komt, zal het RIZIV een groot deel van de kosten op zich nemen. Het intakegesprek is gratis en u betaalt per behandelsessie 11€ (4€ bij voorkeurregeling). Na elke sessie gebeurt de betaling via Payconiq of cash. 

Indien na het intakegesprek blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de conventie bekijken we samen, in overleg met de huisarts,  voor een alternatief, meer passend aanbod voor u. U heeft steeds recht op terugbetaling vanuit uw ziekenfonds wanneer u niet past binnen de conventie. De honoraria die gehanteerd worden binnen PAS, buiten de conventie, zijn bepaald aan de hand van de honorariaberekening voor zelfstandig psychologen de dato 1/1/2023 die u kunt consulteren via deze link

PAS vleugels links.png
bottom of page