top of page
Image by Priscilla Du Preez

PSYCHOTHERAPIE

Iedereen die een eigen hulpvraag heeft kan terecht bij PAS. De psychotherapie verloopt binnen een veilig kader. Het beroepsgeheim wordt gerespecteerd. Wanneer u als cliënt geen toestemming geeft, wordt er geen informatie gedeeld. De behandeling kan face-to-face doorgaan alsook online. 

Voor welke problemen kunt u bij PAS terecht: 

- Angstklachten (faalangst, sociale angst, dwangklachten)

- Stemmingsklachten (depressie)

- Traumatische ervaringen 

- Verlieservaringen 

- Sociale problemen en sociale vaardigheden 

- Zelfbeeld- en identiteitsproblemen 

- Ontwikkelingsstoornissen, ADHD en ASS 

- Gedragsproblemen 

- Opvoedingsmoeilijkheden 

- ...

Exclusie criteria

 ernstige zwakbegaafdheid

ernstige drugs- en verslavingsproblematieken. 

WISC-V.jpg

INTELLIGENTIE ONDERZOEK

Intelligentie onderzoek (WISC-V-NL en SON-R 6-40) en verslaglegging wordt uitgevoerd in het kader van logopedie of het uitsluiten/bevestigen van hoogbegaafdheid.

Project

SUPERVISIE

Tijdens supervisie wordt er dieper ingegaan op jouw identiteit als psycholoog, psychotherapeut, hulpverlener. Samen kijken we waar u in het proces met cliënten vastloopt, onzeker over bent, of waar u zich verder in wilt vervolmaken. Er wordt eveneens gekeken naar de relatie die u aangaat met het cliëntsysteem in relatie tot uw eigen persoon. Het doel van de sessies is om te groeien als therapeut of hulpverlener, om met een professionele houding en vanuit uw eigen bewuste stijl met zelfvertrouwen in uw werk te staan. Daarnaast is ook het vergroten van uw beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening een belangrijk doel.  

Een belangrijke voorwaarde binnen de supervisie context is een veilige, rustige omgeving. Er is expliciet aandacht voor het werken volgens de beroepscode. Daarnaast kan binnen de supervisie ook ‘casuïstiek’ aan bod komen.

bottom of page